معنی و ترجمه کلمه illume به فارسی illume یعنی چه

illume


روشن کردن ،منور کردن ،روشن فکر ساختن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها