معنی و ترجمه کلمه illuminant به فارسی illuminant یعنی چه

illuminant


منبع نور،روشن کننده ،منور،روشنائى بخش
علوم مهندسى : نوع نور
علوم نظامى : ماده روشن کننده

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها