معنی و ترجمه کلمه image به فارسی image یعنی چه

image


منعکس کردن ،نقش کردن ،تصوير کردن نشان دادن ،عکس ،نقش ،نگار،صورت ،شبيه سازى ،پيکر،مجسمه ،تمثال ،شکل ،پنداره ،شمايل ،تصوير،پندار،تصور،خيالى ،منظر،مجسم کردن ،خوب شرح دادن ،مجسم ساختن
علوم مهندسى : تصور سيما
کامپيوتر : تصوير
الک ترونيک : تصوير الکتريکى
عمران : مجسمه
معمارى : تنديس
روانشناسى : تصوير ذهنى
علوم نظامى : عکس هوايى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها