معنی و ترجمه کلمه immeasurable به فارسی immeasurable یعنی چه

immeasurable


بى اندازه ،پيمايش ناپذير،بيکران ،بى قياس

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها