معنی و ترجمه کلمه impact area به فارسی impact area یعنی چه

impact area


محل اصابت
علوم نظامى : منطقه اصابت گلوله ها

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها