معنی و ترجمه کلمه impermeability به فارسی impermeability یعنی چه

impermeability


نفوذناپذيرى ،نشت ناپذيرى ،نفوذ ناپذيرى ،ناتراوايى
معمارى : تراوش ناپذيرى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها