معنی و ترجمه کلمه impluse response به فارسی impluse response یعنی چه

impluse response


پاسخ ايمپولز،پاسخ ضربه ،رفتار ضربه تابع انتقال ايمپولز
علوم مهندسى : رفتار در مقابل فشار ضربه اى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها