معنی و ترجمه کلمه imposition of hands به فارسی imposition of hands یعنی چه

imposition of hands


دست گذارى ،هنگام دادن ماموريت روحانى بکسى يا دعا کردن به وى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها