معنی و ترجمه کلمه impurities in battery به فارسی impurities in battery یعنی چه

impurities in battery


الکترونيک : ناخالصيهاى باترى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها