معنی و ترجمه کلمه in case به فارسی in case یعنی چه

in case


هرگاه ،در صورتيکه ،چنانچه ،مبادا،براى احتياط


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها