معنی و ترجمه کلمه in contestation به فارسی in contestation یعنی چه

in contestation


موضوع بحث ،موردمنازعه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها