معنی و ترجمه کلمه in god sight به فارسی in god sight یعنی چه

in god sight


در نظر خدا،پيش خدا


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها