معنی و ترجمه کلمه in grease به فارسی in grease یعنی چه

in grease


روغن دار،فربه ،پروارى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها