معنی و ترجمه کلمه in line processing به فارسی in line processing یعنی چه

in line processing


پردازش درون برنامه اى
کامپيوتر : پردازش درون خطى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها