معنی و ترجمه کلمه in the light of به فارسی in the light of یعنی چه

in the light of


نظريه ،از لحاظ،بشکل

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها