معنی و ترجمه کلمه inborn به فارسی inborn یعنی چه

inborn


درون زاد،نهادى ،موروثى ،جبلى)jabelly( ،ذاتى ،فطرى
قانون ـ فقه : فطرى
روانشناسى : ذاتى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها