معنی و ترجمه کلمه incident light به فارسی incident light یعنی چه

incident light


نور تابشى
کامپيوتر : نور منتشر
شيمى : نور فرودى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها