معنی و ترجمه کلمه inclined plane به فارسی inclined plane یعنی چه

inclined plane


سطح شيبدار،سطح شيب دار
معمارى : سطح مورب

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها