معنی و ترجمه کلمه including به فارسی including یعنی چه

including


شامل ،به ضميمه ،بانضمام

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها