معنی و ترجمه کلمه inclusive به فارسی inclusive یعنی چه

inclusive


شامل ،مشمول
روانشناسى : فراگير

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها