معنی و ترجمه کلمه incoherence به فارسی incoherence یعنی چه

incoherence


گسستگى ،عدم ربط،عدم چسبندگى ،ناجورى ،عدم تطابق ،ناسازگارى ،تناقض
شيمى : ناهمدوسى
روانشناسى : گسسته گويى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها