معنی و ترجمه کلمه incoherent waves به فارسی incoherent waves یعنی چه

incoherent waves


شيمى : امواج همدوس


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها