معنی و ترجمه کلمه incohesive به فارسی incohesive یعنی چه

incohesive


ناچسب ،ناچسبيده

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها