معنی و ترجمه کلمه incombustible به فارسی incombustible یعنی چه

incombustible


نسوز،نسوختنى ،غير قابل احتراق

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها