معنی و ترجمه کلمه income elasticity of demand به فارسی income elasticity of demand یعنی چه

income elasticity of demand


کشش( حساسيت)
بازرگانى : تغيير مقدار تقاضا براى يک کالا درنتيجه درامد مصرف - کننده . فرمول کشش درامدى تقاضاE = dq / dI * I/q :

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها