معنی و ترجمه کلمه incomplete induction به فارسی incomplete induction یعنی چه

incomplete induction


روانشناسى : استقراء ناقص

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها