معنی و ترجمه کلمه incomplete pictures test به فارسی incomplete pictures test یعنی چه

incomplete pictures test


روانشناسى : ازمون تصويرهاى ناقص

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها