معنی و ترجمه کلمه incorrect به فارسی incorrect یعنی چه

incorrect


نا درست ،ناراست ،غير دقيق ،غلط دار،تصحيح نشده ،معيوب ،ناقص ،ناجور
قانون ـ فقه : خيار تخلف وصف

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها