معنی و ترجمه کلمه increasing به فارسی increasing یعنی چه

increasing


روانشناسى : فزاينده

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها