معنی و ترجمه کلمه indeterminate change of station به فارسی indeterminate change of station یعنی چه

indeterminate change of station


انتقال اجبارى و موقتى
علوم نظامى : انتقال پيش بينى شده

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها