معنی و ترجمه کلمه indicating به فارسی indicating یعنی چه

indicating


تعيين کننده
علوم نظامى : مشخص کننده

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها