معنی و ترجمه کلمه indicative به فارسی indicative یعنی چه

indicative


شاخص ،اخبارى ،خبر دهنده ،اشاره کننده ،مشعر بر،نشان دهنده ،دلالت کننده ،حاکى ،دال بر
معمارى : نشانه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها