معنی و ترجمه کلمه indifference analysis به فارسی indifference analysis یعنی چه

indifference analysis


بازرگانى : تحليل بى تفاوتى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها