معنی و ترجمه کلمه indigo plant به فارسی indigo plant یعنی چه

indigo plant


(گ.ش ).گياهان نيل دار،درخت نيل ،بوته نيل

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها