معنی و ترجمه کلمه indirect release به فارسی indirect release یعنی چه

indirect release


علوم مهندسى : قطع کننده غيرمستقيم

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها