معنی و ترجمه کلمه individual differences به فارسی individual differences یعنی چه

individual differences


روانشناسى : تفاوتهاى فردى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها