معنی و ترجمه کلمه induced investment به فارسی induced investment یعنی چه

induced investment


سرمايه گذارى القائى( تشويقى)
قانون ـ فقه : سرمايه گذارى که پاسخگوى تغييرات و تحولات درامد ملى باشد
بازرگانى : سرمايه گذارى القائى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها