معنی و ترجمه کلمه induced magnetic field به فارسی induced magnetic field یعنی چه

induced magnetic field


شيمى : ميدان مغناطيسى القاء شده

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها