معنی و ترجمه کلمه inductance box به فارسی inductance box یعنی چه

inductance box


علوم مهندسى : جعبه اندوکتانس

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها