معنی و ترجمه کلمه inductor machine به فارسی inductor machine یعنی چه

inductor machine


علوم مهندسى : ماشين با قطب چاکدار

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها