معنی و ترجمه کلمه indulge به فارسی indulge یعنی چه

indulge


مخالفت نکردن ،مخالف نبودن ،رها ساختن ،افراط کردن( دراستعمال مشروبات و غيره)،زياده روى کردن ،شوخى کردن ،دل کسى را بدست اوردن ،نرنجاندن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها