معنی و ترجمه کلمه inexperience به فارسی inexperience یعنی چه

inexperience


نا ازمودگى ،بى تجربگى ،خامى ،خام دستى


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها