معنی و ترجمه کلمه inextinguishably به فارسی inextinguishably یعنی چه

inextinguishably


بطور خاموش نشدنى ،بطور تسکين ناپذير

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها