معنی و ترجمه کلمه inferential به فارسی inferential یعنی چه

inferential


استنباطى ،وابسته به استنتاج
روانشناسى : استنتاجى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها