معنی و ترجمه کلمه inflection point به فارسی inflection point یعنی چه

inflection point


شيمى : نقطه عطف
بازرگانى : نقطه عطف


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها