معنی و ترجمه کلمه infrasonics (infrasound) به فارسی infrasonics (infrasound) یعنی چه

infrasonics (infrasound)


علوم مهندسى : مادون صوت

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها