معنی و ترجمه کلمه ingenious به فارسی ingenious یعنی چه

ingenious


داراى قوه ابتکار،مبتکر،داراى هوش ابتکارى ،با هوش ،ناشى از زيرکى ،مخترع

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها