معنی و ترجمه کلمه ingenious به فارسی ingenious یعنی چه

ingenious


داراى قوه ابتکار،مبتکر،داراى هوش ابتکارى ،با هوش ،ناشى از زيرکى ،مخترع


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها