معنی و ترجمه کلمه inhibiting به فارسی inhibiting یعنی چه

inhibiting


علوم هوايى : اغشتن سطوح داخلى دستگاه يا ماشين با ماده ضدخوردگى قبل از انبار کردن ان

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها