معنی و ترجمه کلمه inhibition به فارسی inhibition یعنی چه

inhibition


بازدارى ،جلوگيرى از بروز احساسات
روانشناسى : بازدارى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها