معنی و ترجمه کلمه init به فارسی init یعنی چه

init


کامپيوتر : اينيت


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها